UUDENKAUPUNGIN SUOMALAISEN SEURAN SÄÄTIÖN JA UUDENKAUPUNGIN VANHAT TALOT RY:N MERKITTÄVÄ YHTEISTYÖPROJEKTI

Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö on päättänyt juhlistaa merkkivuottaan rahoittamalla mittavasti Uudenkaupungin arvokkaan puutalokeskustan säilyttämiseksi tehtävää työtä. Säätiön yhteistyökumppani hankkeessa on Uudenkaupungin Vanhat Talot ry. Hankkeen kesto on kolme vuotta.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa ammattitaitoisen koko- tai osa-aikaisen rakennuskorjausneuvojan palkkaamista yhdistykselle säätiön rahoituksella, korjausneuvontatoiminnan aloittamista niin tekniikan kuin materiaalien osalta, erilaisten alaan liittyvien koulutustilaisuuksien järjestämistä, lähialueiden perinteisen osaamisen kartoittamista, tiedottamista erilaisten korjausavustusten osalta jne. Tarkoitus on myös saada aikaan yhteistyötä esim. lähialueilla toimivien samanlaisten toimijoiden kanssa ja mahdollisuus Uudenkaupungin kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tavoitteena on sopivan henkilön löytäminen tehtävään niin, että toiminta voidaan aloittaa elokuussa 2022 ja rekrytointi alkaakin nyt heti.

UUDENKAUPUNGIN SUOMALAISEN SEURAN SÄÄTIÖ SR

Uudessakaupungissa vuodesta 1942 toimineen Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiön tarkoituksena on edistää Uudenkaupungin ja sitä ympäröivän maakunnan menneisyyden tutkimista, vaalia sen historiallisia muistoja sekä tukea mm. kansanvalistus- ja maanpuolustustyötä.

Säätiö on vuosikymmenten ajan toteuttanut tarkoitustaan myöntämällä avustuksia Uudenkaupungin historiaan liittyviin tutkielmiin, kirjoihin ja muistomerkkeihin, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden julkisten rakennusten kunnostukseen sekä perinnetiedon keräämiseen ja säilyttämiseen. Uudessakaupungissa onkin ollut poikkeuksellisen vilkasta paikallishistoriaan liittyvää julkaisu- ja tapahtumatoimintaa. Maanpuolustustyön tukeminen on sotavuosien jälkeen korostunut uudelleen tänä vuonna.  Säätiö on jakanut avustuksia 2000-luvulla yhteensä noin 650 000 euroa.

Uudenkaupungin omaleimainen ja kaunis puutalokeskusta on kaupungin näkyvin, ja siksi säätiön mielestä myös tärkein, kulttuurihistoriallinen muistomerkki. Säätiö haluaa 80-vuotisjuhlavuotenaan mahdollistaa yhteistyössä Uudenkapupungin Vanhat Talot ry:n kanssa rakennuskorjausneuvojan palkkaamisen puutalojen omistajien avuksi. Toiminnan tavoitteena on auttaa säilyttämään Uudenkaupungin puutalot hyväkuntoisina tuleville polville.

Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö sr:n hallitus:

Puheenjohtaja Tomi Kangas
Varapuheenjohtaja Mari Jalava
Asiamies Lina Lehtinen
Muut hallituksen jäsenet: Erich Klotz, Juha Salaterä ja Timo Hakala

www.uginsss.fi