Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Uudenkaupungin Vanhat Talot ry
Osoite c/o Katja Laine, Sundholmantie 215, 23500 Uusikaupunki

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Nikula
info@uginvanhattalot.fi

 1. Rekisterin nimi

Uudenkaupungin Vanhat Talot ry:n jäsenrekisteri

 1. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää suorat jäsenet ja kannatusjäsenet.

 1. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen sekä yhdistyslain jäsenrekisterin ylläpitovelvoitteeseen.

Henkilötietoja käytetään jäsenmaksun perimiseen, yhdistyksen jäsenpostin postitukseen ja jäsenkyselyiden tekemiseen.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilörekisteriin tallennetaan henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
ja kannatusjäsenten osalta yhteyshenkilön nimi ja yhteystieto.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

 1. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Tietojen suojaus

Henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterin hoitajan toimesta tiedostossa, tietokone on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 1. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston sekä yhdistys- ja kirjapitolain vaatimusten mukainen aika.

 1. Tietojen käsittelijät

Yhdistys voi halutessaan ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 1. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot.
 • Oikeus pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 1. Yhteydenotot

Kaikki tätä tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää sähköpostitse kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 1. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli tätä selostetta muutetaan, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.