Asiantuntijaillat alkavat 10.11.2022, aiheena Museoviraston ja Ely-keskuksen avustukset